Meldingen Kultur-Norge har ventet på

For første gang på 14 år, etter orde fra Norsk Kulturråd, kan kulturministster Linda Hofstad Helleland (H) nå melde om at regjeringen skal lage ny kulturmelding.

Det har skjedd mye på kulturfeltet siden 2003, og kulturministeren ønsker å utforme fremtidens nasjonale kulturpolitikk. Hun mener det er stort behov for en debatt om hvorfor kulturen er viktig, og hvorfor det er riktig å bruke så mye av fellesskapets midler til kultur til folket.

Fire felt forklarer viktigheten av en ny kultumelding: et flerkulturelt Norge i stadig utvikling, statens rolle som vil endre seg- det må i den sammenheng diskuteres hva som skal være nasjonalt og hva som skal tilhøre lokale myndigheter og regioner. Kulturministeren poengterer hvordan kulturbruken stadig blir mer digital, at nordmenn ligger i verdenstoppen når det gjelder digital kulturbruk. Hun forklarer også viktigheten på fokuset på kultur som næring fremover. 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14