Hva er NBK?

 


Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2700 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.
Dersom du leter etter noe spesielt, kan du bruke søkermotoren.

 

1948

1948 Lov om avgift på omsetning av billedkunst 3%-loven innføres og Bildende Kunstneres Hjelpefond etableres.

Les mer..

kontakt

 

1977 Norske Tekstilkunstnere (NTK) etableres.

Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) etableres.

Forbundet Frie Fotografer (FFF) etableres. Trøndelagsutstillingen startes.

Norske Kunstforeningers Landsforbund (NKLF) etableres.

Første forhandlinger med staten.

Avtale om utstillingsvederlag inngås med staten.

Garantiinntektstordningen startes opp.

Utsmykkingsordningen for statlige bygg etableres.

KUD oppnevner Kunstformidlingsutvalget.

Les mer...

Vi har 48 gjester og ingen medlemmer på besøk.