Om Norske Billedkunstnere

Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner og Unge Kunstneres Samfund (UKS). NBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål. NBK arrangerer Høstutstillingen, Statens kunstutstilling, og fungerer som innstillingsorgan for statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.

NBK har rundt 2 900 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner hvorav 14 er distriktsorganisasjoner og seks er landsdekkende fagorganisasjoner.

Medlemsskap i NBK skjer automatisk ved medlemsskap i en av grunnorganisasjonene. Ta kontakt med ditt distirikt eller din kunstneriske fagorganisasjon for informasjon om opptaksregler.

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14