Grunnorganisasjoner i Norske Billedkunstnere

Norske Billedkunstnere (NBK) består av 20 grunnorganisasjoner, derav 14 distriktsorganisasjoner og seks fagorganisasjoner. For å bli medlem i NBK må en ha medlemskap i en av disse. Distriktsorganisasjonene har felles opptaksregler, mens fagorganisasjonene har separate regler.
 
Distriktsorganisasjoner:
Bildende Kunstnere i Oslo og Akershus BOA (1976/2002), http://b-oa.no
Bildende Kunstneres Forening Hordaland BKFH (1931) www.bkfh.no
Bildende Kunstneres Forening Rogaland BKFR (1932) www.bkfr.no
Billedkunstnarane i Sogn og Fjordane BKSF (1978) www.bksf.no
Billedkunstnerne i Møre og Romsdal BKMR (1931) www.bkmr.no
Billedkunstnerne i Telemark BIT (1971) http://bit.origo.no/
Billedkunstnerne i Oppland BKO (1971) Kunstnersenteret i Oppland
Buskerud Bildende Kunstnere BBK (1976) Buskerud Kunstnersenter
Bildende Kunstnere Hedmark BKH (1976) bkhedmark.wordpress.com/
Nordnorske Billedkunstnere NNBK (1971) www.nnks.no
Norske Billedkunstnere – Agder NBK-A (1972) NBK-Agder
Trøndelag Bildende Kunstnere TBK (1949) www.trondelagbildendekunstnere.no
Vestfold Bildende Kunstnere VBK (1976) www.vbk-art.no
Østfold Bildende Kunstnere ØBK (1977) www.ostfoldbildendekunstnere.no
 
Kunstdistrikt.no er distriktsorganiasjonenes side der saker fra deres interne diskusjonsforum presenteres. 
 
Landsdekkende fagorganisasjoner:
Landsforeningen Norske Malere LNM (1968) www.lnm.no
Norsk Billedhoggerforening NBF (1946) www.norskbilledhoggerforening.no/
Tegnerforbundet TF (1916) www.tegnerforbundet.no
Norske Grafikere NG (1919)www.norske-grafikere.no
Norske Tekstilkunstnere NTK (1977) www.tekstilkunst.org
Unge Kunstneres Samfunn UKS (1921) www.uks.no

Fagpolitiske midler

Grunnorganisasjoner i Norske Billedkunstnere kan søke om støtte til ekstraordinære fagpolitiske tiltak som styret vurderer faller inn under handlingsprogrammet i perioden.
Kun en søknad pr. år. Skriftlig søknad sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Opptakskriterier for distriktsorganisasjonene

Opptak til distriktsorganisasjonene tilsluttet Norske billedkunstnere skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Søkeren må derfor ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på mastergradsnivå.

Det skal legges vekt på følgende kriterier i vurdering av søkeren:

• Utdanning
• Kunstnerisk aktivitet
• Utsmykkingsoppdrag
• Innkjøp
• Stipendtildeling
• Priser

Vedtatt på NBKs 10. ordinære landsmøte 2009
 
Formalkompetanse

UTDANNING:

Søkere som har avlagt en mastergrad (MA) i billedkunst, kunst, kunstfag, samtidskunst ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHIB), Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Norges teknisknaturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU) eller Høgskolen i Tromsø (HITØ), får medlemskap i organisasjonen. Søkere som har gjennomført studier i ordninger før innføring av kvalitetsreformen i høyere utdanning i 2002, det vil si hovedfag etter 4, 5 studieår** eller diplom etter 4 studieår*** får medlemskap i organisasjonen. Dette vil også gjelde for søkere med tilsvarende grad fra sammenlignbare institusjoner i utlandet*.

For søkere med avlagt Bacholorgrad i kunst fra KHIB, KHIO, NTNU og Høgskolen i Tromsø (HITØ), Avdeling for kunstfag må utdannelsen også ses i sammenheng med søkerens kunstnerisk aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp og stipendtildeling.

*Med sammenlignbare institusjoner menes utdanningsinstitusjoner som inngår i nettverk med overnevnte KHIB, KHIO, NTNU og HITØ, og skoler som gir rett til lån i lånekassen.

** Hovedfag fra KHIB, fagområde fotografi og grafikk Hovedfag fra KHIO, fagområde farge og grafikk

***Gjennomført 4årig studium ved KHIO, avdeling Statens kunstakademi. Gjennomført 4årig studium ved KHIB, Avdeling kunstakademiet. Gjennomført 4årig studium ved NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim.

 

Realkompetanse

KUNSTNERISK AKTIVITET:

Ved siden av formel utdanning gir kunstnerisk aktivitet i forhold til produksjon av separatutstillinger og deltagelse på gruppeutstillinger i inn og utland et viktig bilde av søkerens faglige kvalifikasjoner. Nasjonale eller regionale visningsinstitusjoner driftet av stat, fylke eller kommune, kunstnerorganisasjonenes egne visningssteder, seriøse private museer

NBKs 9 ordinære landsmøte 2007 og galleri indikerer et profesjonelt kunstnerskap. Videre vil deltagelse på nasjonale og regionale utstillinger med åpen innsendelsesrett være en rettesnor for positiv vurdering. Dette gjelder også deltagelse på ulike regionale, nasjonale og internasjonale biennaler eller festivaler innen ulike kunstneriske felt.

Deltagelse på ulike kunstmesser, gjennom gallerist eller type uavhengige eller selvorganiserte formidlingsarenaer, bør også vurderes positivt, og i forhold til visningsarenaenes prestisje og kvalitetsrenommé.

Andre formidlingskanaler utenfor det institusjonelle rommet, det være seg det museale,

private, frivillige eller kunstnerstyrte, der kunstnerisk virksomhet benytter seg av performativ og/eller relasjonell strategi må også vektlegges.

I alle sammenhenger må søkeren dokumentere aktiviteten på relevant vis i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale format som kan mottas til vurdering.


UTSMYKKINGSOPPDRAG:

Utsmykkingsoppdrag og premierte utkast til utsmykkinger i inn og utland skal tillegges vekt i en vurdering. Oppdrag i regi av Utsmykkingsfondet signaliserer en prosesssom sikrer kvalitet og profesjonalitet i det kunstneriske arbeidet. Innkjøp av løse arbeider regnes ikke som utsmykking i denne sammenhengen.

Søkeren må dokumentere aktiviteten på relevant vis i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale format som kan mottas til vurdering.

INNKJØP:

Med innkjøp menes kjøp av billedkunst til faste samlinger, offentlige og private i inn og utland. Innkjøp i disse kategoriene indikerer ett kunstnerskap av høy kvalitet. Søkeren må dokumentere innkjøpet.

STIPENDTILDELING:

Har søkeren mottatt stipend regionalt, nasjonalt eller internasjonalt indikerer dette kunstnerisk kvalitet i på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om stipendtildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury.

Har søkeren mottatt priser regionalt, nasjonalt eller internasjonalt indikerer dette kunstnerisk kvalitet i på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om pristildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury.

Normalvedtekter for distriktsorganisasjoner i NBK

(Bestemmelsene i vedtektene som står i parentes er ikke obligatoriske)

§ 1. Organisasjonsform og formål

...BK er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i ......... ...BK har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.
...BK er distriktsorganisasjon i NBK.
...BK og deres medlemmer er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i NBK.

Les mer …

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14