Lorck Schives Kunstpris

Lorck Schive kunstpris og utstilling blir arrangert ved Trondheim Kunstmuseum annethvert år, og er et samarbeid mellom Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim Kunstmuseum (TKM). 

Norske Billedkunstneres stipendkomité er et av fire uavhengige organ som nominerer ti kandidater. De andre nominerende organ er Trondheim Kunstmuseum, Norsk kritikerlag og Norsk Kuratorforening. Kriteriene for å bli innstilt er at man har et betydelig kunstnerisk virke, enten bor eller arbeider i Norge, og at man er under 50 år.

Lorck Schives styre velger fire av de nominerte kunstnerne som inviteres til å delta på prisutstillingen på Trondheim Kunstmuseum. En internasjonal og uavhengig jury kårer så en vinneren. Jurymedlemmene er nominert av Statens stipendkomite, Lorck Schive styre og Trondheim kunstmuseum. Disse tre velger ett jurymedlem hver.

Kunstprisen er initiert av styret i Lorck Schive og hustrus legat. I styret sitter Sissel Lillebostad, Tanja Sæter og Odd Fredrik Heiberg. Lorck Schive Kunstpris er kunstnerstyrt.

Mer informasjon om tildelinger og prisutstilling finner du her: http://lorckschive.no/

 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14