Prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond

VÅR 2018

Frist for å søke prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond er onsdag 21. mars 2018 kl. 13.00.

Vi utvikler ny søkeportal. Portalen åpner ca en måned før søknadsfrist.
Veiledning og retningslinjer vil bli publisert når portalen åpner.

Formål og tildelingsbetingelser 
(Vedtatt på styremøte i Billedkunstnernes Vederlagsfond. 23. september 2016)

1. Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet.

2. Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt. På samme grunnlag kan støtte også gis til prosjekter innenfor bokkunstfeltet for utvikling av billedbøker og tegneserier.
Billedkunstnere kan søke om støtte til billedkunstdelen av prosjekt som utføres i samarbeid med andre kunstarter.

3. Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet også støttes av andre institusjoner eller fond, eller at bokverk publiseres gjennom forlag og gjennom disse får annen støtte.

4. Prosjektstøtten er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner, som individuelt eller i gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt.

Som profesjonell billedkunstner regnes den som fyller kravene for å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap skal ikke tillegges vekt.

Søknader på vegne av institusjoner / organisasjoner / kunstnerstyrte visningssteder osv. faller utenfor prosjektstøtteordningen.

5. Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, kan ikke tildeles prosjektstøtte. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50% av tiden (15 studiepoeng pr. semester).

Rapport skal sendes inn ved avslutning av prosjektet. Rapportskjema skal fylles ut i vår søkeportal som åpner 21. februar 2018. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten er innlevert.

Billedkunstnernes Vederlagsfond skal krediteres ved innvilget støtte dersom dette er mulig. Logo finner du her

 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14