Norske Billedkunstneres stipendkomité 2017 - 2019

Medlemmer:

May Bente Aronsen
Rita Marhaug
​​Lars Morell
​​Terje Nicolaisen
​Bodil Furu
Nils Olav Bøe
​​Jeanette Christensen
​Knut Henrik Henriksen
​Karianne Stensland
​Espen Sommer Eide

Varamedlemmer: 

Hanne Friis
​Audun Alvestad
​Ingrid Torvund
​Farhad Kalantary
​Kaia Hugin
​Tore Reisch
​Ine Harrang

Instruks for valg av Norske Billedkunstneres stipendkomité

På NBKs Landsmøte 2017 ble det besluttet å endre instruksen for flertallsvalget til stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. Valg skal nå skje på følgende måte:

  1. NBKs administrasjon skal annethvert år anmode grunnorganisasjonene og grunnorganisasjonenes medlemmer om å foreslå kandidater til stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. Det skal settes en forslagsfrist som ivaretar Nominasjonsutvalgets behov for forsvarlig saksbehandling før flertallsvalg skal finne sted.
  1. Nominasjonsutvalget skal innhente relevante opplysninger om kandidatene. Dersom Nominasjonsutvalget finner det nødvendig, har utvalget selv anledning til å innhente kandidater.
  1. Nominasjonsutvalget skal ved sin innstilling til medlemmene, sette sammen tre alternative forslag til stipendkomité og tre alternative forslag til Den Nasjonale Jury. Alle forslag skal være sammensatt på en slik måte at de har god faglig tyngde og størst mulig bredde, også med hensyn til alder, kjønn, geografisk og kulturelt mangfold. Kandidatenes organisasjonstilhørighet skal ikke tillegges betydning. En kandidat kan maksimalt foreslås til to av de tre alternativene til henholdsvis Stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. Forslagene skal legges frem for medlemmene i flertallsvalg og de skal stemmes på i sin helhet.
  1. Dersom det mellom flertallsvalgene oppstår behov for å foreta suppleringsvalg til Stipendkomiteen eller Den Nasjonale Jury, skal Nominasjonsutvalget foreta valg av nytt medlem / personlig varamedlem.

 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14